Antybiotyk doustny – czy jest tak samo skuteczny jak dożylny?

Dr n. med. Katarzyna Górowska-Kowolik

Antybiotykoterapia doustna jest najczęściej stosowaną drogą podaży leku. W szczególnych przypadkach niezbędne może jednak okazać się leczenie dożylne. Wstrzyknięcie antybiotyku w formie domięśniowej nie wykazuje przewagi nad terapią doustną.

Doustne formy antybiotyku są podstawową metodą stosowania leku, preferowaną ze względu na łatwość jego podania. W przypadku leczenia infekcji dróg oddechowych doustne przyjęcie leku jest podobnie skuteczne jak zastosowanie go w postaci dożylnej. Preparaty pozajelitowe wykorzystywane są w lecznictwie szpitalnym. Dożylna podaż leku może być wskazana w przypadku braku możliwości podania doustnego, zaburzeń wchłaniania leku z przewodu pokarmowego (np. w przebiegu nasilonej biegunki), w infekcjach uogólnionych lub w sytuacji ciężkiego stanu chorego. Dla niektórych antybiotyków forma pozajelitowa jest jedyną dostępną metodą terapii i w przypadku konieczności ich zastosowania niezbędna jest ich podaż dożylna. Jeśli lek stosowany pozajelitowo ma odpowiednik w formie doustnej, istnieje możliwość kontynuacji terapii tą drogą po wcześniejszym opanowaniu zakażenia z zastosowaniem leczenia dożylnego.

Bibliografia

    1. Hryniewicz W., Albrecht P., Radzikowski A. i in.: Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011–2015” 2018.

Polecane artykuły