Trimebutyna w okresie epidemii koronawirusa – czy są jakieś interakcje i przeciwwskazania?

Dr n. med. Katarzyna Górowska-Kowolik

Nie stwierdzono negatywnego wpływu stosowania trimebutyny na przebieg zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Lek ten nie wykazuje żadnych znanych interakcji z lekami stosowanymi w leczeniu infekcji koronawirusowej. Nie ma wskazań do zaprzestania leczenia trimebutyną w okresie pandemii SARS-CoV-2.

Trimebutyna jest substancją, która charakteryzuje się wysokim profilem bezpieczeństwa i dobrą tolerancją, a objawy niepożądane zgłaszane są rzadko. Znanych i opisanych w Charakterystyce Produktu Leczniczego interakcji trimebutyny z innymi preparatami jest kilka i obejmują one takie leki, jak:

 • zotepina – stosowana w leczeniu zaburzeń psychicznych,
 • d-tubokuraryna – stosowana jako lek zwiotczający mięśnie podczas znieczulenia ogólnego, wyłącznie w lecznictwie szpitalnym,
 • cyzaprid – lek pobudzający motorykę przewodu pokarmowego,
 • prokainamid – lek antyarytmiczny,
 • leki wpływające na kanały wapniowe – są to leki stosowane głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub zaburzeń rytmu serca,
 • kaptopril – lek stosowany w nadciśnieniu tętniczym,
 • midazolam – lek uspokajający, może być stosowany krótkotrwale w leczeniu bezsenności.

Zwykle przed podjęciem decyzji o włączeniu do leczenia trimebutyny wymienione powyżej interakcje są uwzględniane przez prowadzącego lekarza. Jak wynika z powyższej listy, żaden z wymienionych leków nie jest stosowany w przyczynowym leczeniu infekcji wirusowych, w tym w terapii zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Nie ma również żadnych dowodów na bezpośrednie negatywne działanie samej trimebutyny na przebieg infekcji koronawirusem. Podkreśla się także, że w przypadku schorzeń przewlekłych nie należy odstawiać stosowanego dotychczas leczenia, które pozwala pacjentowi na dobrą kontrolę objawów, gdyż stwarza to niepotrzebne ryzyko pogorszenia stanu zdrowia. Jeśli zatem stosowanie trimebutyny pozytywnie wpływa na łagodzenie objawów zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego, to zgodnie z aktualnym stanem wiedzy nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań do kontynuacji terapii tym lekiem w erze zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Bibliografia

  1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Ircolon Forte, 2017.
  2. Delvaux M., Wingate D.: Trimebutine: mechanism of action, effects on gastrointestinal function and clinical results. „Journal of International Medical Research” 1997, no. 25, pp. 225-246.
  3. Mulak A.: Leki prokinetyczne w Polsce – kiedy i jak stosować? „Gastroenterologia Kliniczna 2014, t. 6, nr 4: 134–142.
  4. Kountouras J., Doulberis M., Papaefthimiou A., et al.: Gastroesophageal reflux disease, irritable bowel syndrome and functional dyspepsia as overlapping conditions: focus on effect of trimebutine. „Annals of Gastroenterology” 2019, no. 32(3), p. 318; doi:10.20524/aog.2019.0366.
  5. Szczepanek M., Goncerz G., Strzeszyński Ł.: Choroby czynnościowe układu pokarmowego – wytyczne rzymskie IV (2016). Część III: Choroby czynnościowe jelit. „Medycyna Praktyczna” 2018, nr 6:, s.18-29.
  6. Yang Y.J., Bang C.S., Baik G.H. et al. Prokinetics for the treatment of functional dyspepsia: Bayesian network meta-analysis. „BMC Gastroenterology” 2017, no. 17(1), p. 83. Published 2017 Jun 26. doi:10.1186/s12876-017-0639-0.
  7. Ziółkowski B., Pacholec A., Muszyński J.: Alarm symptoms, risk factors for digestive tract cancer and readiness to participate in an endoscopic screening program. „Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny” 2013, no. 8(2), pp. 108-114; doi:10.5114/pg.2013.34836.

Polecane artykuły