Trimebutyna – jak działa?

Dr n. med. Katarzyna Górowska-Kowolik

Trimebutyna jest jednym z podstawowych leków stosowanych w łagodzeniu objawów zespołu jelita drażliwego. Reguluje ona pracę mięśni przewodu pokarmowego, wpływając na poprawę jego motoryki. Działanie to pozwala na zwiększenie komfortu i redukcję odczuwanych objawów brzusznych.

Trimebutyna jest lekiem zaliczanym do tzw. leków prokinetycznych, czyli substancji, które wpływają korzystnie na pracę mięśni przewodu pokarmowego. Regulują one jego perystaltykę, czyli skoordynowane skurcze ściany przewodu pokarmowego, co umożliwia sprawne przemieszczanie się pokarmu w kierunku odbytnicy. Mięśnie gładkie, obecne w przewodzie pokarmowym od przełyku aż po jelito grube, nie podlegają wpływom woli, tak jak mięśnie poruszające częściami ciała. Nie znaczy to jednak, że ich praca nie jest w żaden sposób regulowana. Na siłę skurczu mięśni przewodu pokarmowego wpływ ma wiele złożonych czynników m.in. hormonalnych, neuronalnych czy emocjonalnych. W pewnych stanach chorobowych, takich jak np. zespół jelita drażliwego, za przykre dolegliwości zgłaszane przez pacjentów może odpowiadać zarówno nadmierna siła skurczu mięśni gładkich powodująca np. bóle brzucha czy biegunkę, jak i ich niedostateczna praca prowadząca do zaparć. Ważnym czynnikiem wpływającym niekorzystnie na pracę przewodu pokarmowego jest również stres.

Trimebutyna jest lekiem, który może być zastosowany zarówno w problemach wynikających z nadmiernej aktywności skurczowej przewodu pokarmowego, jak i w stanach jego osłabionej motoryki. Jej wpływ odbywa się za pośrednictwem tzw. receptorów enkefalinowych znajdujących się w przewodzie pokarmowym. Działanie trimebutyny polega na normalizacji zaburzonej funkcji przewodu pokarmowego, co w efekcie może usprawniać przesuwanie się treści pokarmowej w jego świetle i redukować dokuczliwe objawy. Proces ten rozpoczyna się po około 30 minutach od podania leku. Niewątpliwie korzystnymi cechami trimebutyny są jej wysoki profil bezpieczeństwa oraz brak wpływu na ośrodkowy układ nerwowy.

Bibliografia

  1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Ircolon Forte, 2017.
  2. Delvaux M., Wingate D.: Trimebutine: mechanism of action, effects on gastrointestinal function and clinical results. „Journal of International Medical Research” 1997, no. 25, pp. 225-246.
  3. Mulak A.: Leki prokinetyczne w Polsce – kiedy i jak stosować? „Gastroenterologia Kliniczna 2014, t. 6, nr 4: 134–142.
  4. Kountouras J., Doulberis M., Papaefthimiou A., et al.: Gastroesophageal reflux disease, irritable bowel syndrome and functional dyspepsia as overlapping conditions: focus on effect of trimebutine. „Annals of Gastroenterology” 2019, no. 32(3), p. 318; doi:10.20524/aog.2019.0366.
  5. Szczepanek M., Goncerz G., Strzeszyński Ł.: Choroby czynnościowe układu pokarmowego – wytyczne rzymskie IV (2016). Część III: Choroby czynnościowe jelit. „Medycyna Praktyczna” 2018, nr 6:, s.18-29.
  6. Yang Y.J., Bang C.S., Baik G.H. et al. Prokinetics for the treatment of functional dyspepsia: Bayesian network meta-analysis. „BMC Gastroenterology” 2017, no. 17(1), p. 83. Published 2017 Jun 26. doi:10.1186/s12876-017-0639-0.
  7. Ziółkowski B., Pacholec A., Muszyński J.: Alarm symptoms, risk factors for digestive tract cancer and readiness to participate in an endoscopic screening program. „Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny” 2013, no. 8(2), pp. 108-114; doi:10.5114/pg.2013.34836.

Polecane artykuły