Antybiotyk – na co działa, a na co nie działa?

Dr n. med. Katarzyna Górowska-Kowolik Zastosowanie antybiotyków w medycynie zmieniło historię leczenia zakażeń. Ich użycie właściwe jest jednak jedynie w przypadku chorób o podłożu bakteryjnym. Bezzasadne stosowanie antybiotyków nie przyczynia się do wyleczenia i może być obarczone wystąpieniem negatywnych skutków zdrowotnych. Jednym z najczęstszych powodów rozpoczęcia antybiotykoterapii jest leczenie infekcji dróg oddechowych. Nie powinny być […]