Jak odróżnić infekcję wirusową od bakteryjnej?

Dr n. med. Katarzyna Górowska-Kowolik Choroby infekcyjne są jedną z najczęstszych przyczyn konsultacji lekarskiej. Kluczowym dla właściwego wyboru postępowania jest zróżnicowanie etiologii zakażenia. Główną przyczyną większości infekcji dróg oddechowych są wirusy. Choroby bakteryjne charakteryzuje cięższy przebieg i zwiększone ryzyko poważnych powikłań. Zakażenia wirusowe to dominująca grupa zakażeń zarówno w przypadku infekcji dróg oddechowych, jak i […]

Antybiotyk – na co działa, a na co nie działa?

Dr n. med. Katarzyna Górowska-Kowolik Zastosowanie antybiotyków w medycynie zmieniło historię leczenia zakażeń. Ich użycie właściwe jest jednak jedynie w przypadku chorób o podłożu bakteryjnym. Bezzasadne stosowanie antybiotyków nie przyczynia się do wyleczenia i może być obarczone wystąpieniem negatywnych skutków zdrowotnych. Jednym z najczęstszych powodów rozpoczęcia antybiotykoterapii jest leczenie infekcji dróg oddechowych. Nie powinny być […]

Antybiotyk – kiedy jest konieczny?

Dr n. med. Katarzyna Górowska-Kowolik Antybiotyki to substancje posiadające zdolność do niszczenia lub hamowania wzrostu i podziałów komórek bakteryjnych. Wskazania do ich zastosowania są ograniczone, a decyzję o takim sposobie leczenia może podjąć jedynie lekarz. Wybrane zespoły objawów i sytuacje kliniczne mogą sugerować konieczność wizyty lekarskiej i ewentualnej antybiotykoterapii. Z mechanizmu działania antybiotyków wynika skuteczność […]