joanna_rymaszewska_100_100

Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska

Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska jest specjalistą psychiatrą, kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (www.psych.umed.wroc.pl). Główne obszary Jej zainteresowań, realizowanych projektów i publikacji naukowych oraz podręczników obejmują metody neurostymulacji w zaburzeniach psychicznych, zagadnienia psychiatrii konsultacyjnej, społecznej oraz psychiatrię wieku podeszłego (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8985-3592). Przewodnicząca corocznej konferencji Psychiatria- Dialogi interdyscyplinarne (www.psychiatriadialogi.pl), członek Advisory Board of European Association of Psychosomatic Medicine.

No videos found