Szepietowski_100_100

Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski

Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski – kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UM we Wrocławiu, prorektor ds. rozwoju uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, były dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu (2008-2011). Honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, past prezydent International Forum for the Study of Itch, prezydent-elekt European Society for Dermatology and Psychiatry, członek zarządu: International Society of Dermatology (wiceprezydent w latach 2009-2013), European Academy of Dermatology and Venereology, European Society for Cutaneous Lupus Erythematosus oraz Euro-Asian Association of Dermatovenereologists. Deputy Editor czasopisma “Mycoses”, Section Editor czasopisma “Acta Dermato-Venereologica” i Associate Editor czasopisma “Dermatology”. Członek komitetu redakcyjnego licznych czasopism o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Autor i współautor ponad 600 prac naukowych, kilkunastu książek i ponad 80 rozdziałów w podręcznikach krajowych i zagranicznych. Członek honorowy: The Scientific Research Sigma Xi Society (USA), Georgia Association of Dermatovenereologists, Serbian Association of Dermatovenereologists, Belarusian Society of Dermatology and Venereology, Slovak Society for Aesthetic and Cosmetic Dermatology, Cosmetic Dermatology Society of India oraz Italian Society of Dermatology and Sexually Transmitted Diseases. Zainteresowania naukowe: badania dotyczące świądu, psychodermatologi, immunologii przewlekłego stanu zapalnego w skórze, i hidradenitis suppurativa.

No videos found