Dr Madajczak_100_100

Dr n. med. Dariusz Madajczak

Dr n. med. Dariusz Madajczak – neonatolog i pediatra, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM, Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie.

Adiunkt w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Prowadzi specjalistyczne kursy z resuscytacji noworodka dla pielęgniarek i położnych. Główne zawodowe zainteresowania to niewydolność oddechowa i jej leczenie.

No videos found