Antybiotyk – jak długo powinien być stosowany?

Dr n. med. Katarzyna Górowska-Kowolik

Zarówno czas trwania antybiotykoterapii, jak i dawkowanie dobierane są indywidualnie w zależności od przyczyny jej włączenia. Decyzja o długości leczenia opiera się na wytycznych postępowania w danej jednostce chorobowej. Zarówno skrócenie, jak i nieuzasadnione przedłużanie terapii mogą powodować niekorzystne następstwa.

Czas stosowania antybiotykoterapii uzależniony jest od jej przyczyny. W większości chorób infekcyjnych antybiotyk należy stosować przez okres od 5 do 10 dni, zwykle przez 7 dni. W szczególnych przypadkach czas trwania leczenia może zostać wydłużony lub skrócony, jednak w tej kwestii decyzję podejmuje lekarz prowadzący chorego. Antybiotyk powinien być stosowany do czasu skutecznego wyleczenia, tj. nie tylko ustąpienia objawów choroby, ale także całkowitego usunięcia bakterii odpowiedzialnych za ich wystąpienie. Zbyt szybkie zakończenie terapii może skutkować nawrotem objawów, a także sprzyja szerzeniu się lekooporności, co w konsekwencji utrudnia leczenie kolejnych zakażeń. Dla uzyskania optymalnego efektu leczenia należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarskich co do dawkowania i czasu trwania antybiotykoterapii.

Bibliografia

    1. Hryniewicz W., Albrecht P., Radzikowski A. i in.: Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011–2015” 2018.

Polecane artykuły